Coaching

Möjligheternas Plats är en godkänd leverantör av Sollentuna Kommun för att bedriva jobb- och studiecoaching för människor som idag är sysslolösa och behöver komma ut i arbete och/eller studier.

​När du väljer Möjligheternas Plats tilldelas du en coach som stöttar dig hela vägen till ett jobb. Tillsammans kartlägger vi dina kompetenser och kvalifikationer och tar fram ett mål och en plan. Vi identifierar vad du behöver och motiverar dig att nå målet. Fokus ligger på det individuella mötet, värdefulla aktiviteter och de verktyg du är i behov av för att ta ett steg närmare arbetsmarknaden.
 

  • Kartlägga dina färdigheter och kompetenser

  • Stöd i att skapa CV och personligt brev

  • Stöd med att hitta och söka jobb

  • Hitta praktik

  • Kontakter med arbetsgivare – du bjuds in till rekryteringsträffar och mässor

  • Matchning med företag som behöver personal

  • Intervjuträning

  • Arbetsmarknadskunskap – anställningsformer, branscher/yrken, snittlöner osv.

  • Hur man startar eget företag

  • Studie- och yrkesvägledning – praktisk hjälp med att söka utbildning (och CSN)