Coaching

Möjligheternas Plats är en godkänd leverantör av Sollentuna Kommun för att bedriva jobb- och studiecoaching för människor som idag är sysslolösa och behöver komma ut i arbete och/eller studier.

 

I coachingen sitter vi ned individuellt varje vecka. Vi börjar med att göra en kartläggning över din bakgrund och vad du vill uppnå med coachingen i form av typ av jobb och/eller studier. Därefter påbörjar vi gemensamt att söka olika jobb / utbildningar. Emellan våra träffar förväntas du jobba vidare med egen sökning och medverka på olika arbetsgivarträffar.