top of page

Future narrative Athen

Future Narratives är ett strategiskt partnerskap mellan sex organisationer över hela Europa, samfinansierat av Erasmus+ för att stödja innovation inom ungdomsområdet. Den riktar sig till ungdomar i åldrarna 18–30 år, särskilt de med invandrarbakgrund eller missgynnad bakgrund.

Vi strävar efter att introducera dessa ungdomar till Future Narratives som ett sätt att utveckla sin Futures Literacy. Futures Literacy beskriver förmågan att bestämma varför och hur du använder din fantasi för att introducera framtiden i nuet.

39 visningar2 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Athens

bottom of page